Hefter

 

   

LYS jubileumsnummer

 

 
     

Åndens og håndens gjerning

 er åpningsforedraget ved et utviklingsseminar AKF og Plant et tre holdt her i Strålemot meden rekke representanter og innslag av folk fra inn- og utland. Her prøver å vise den fundamentale sammenhengen det  er mellom den åndelige basis for at det skal være mulig med en riktig forvaltning av Skaperverket så det kan bære livene til millioner av mennesker med mat, råstoffer og miljø. Erfaring har foredragsholderen fra innsikt til haugianernes oppbygging av Norge og planleggingsoppdrag i Tanzania (en kort tid i flyktningearbeid), med et teame i  Mali og i 1974-75 i Etiopia Jeg var tilsatt som Development leder i Syd Synoden av Mekane Yseus kirken etter den første store hungerskatastrofen i 1972-74 da det ble lagt flere store bygdeutviklingsplaner - som har gitt gode resultater etter 40 års drift. Pris kr.  50,- + fr 

 

 

 

 Afrikas nød og vår hjelp

er et stor artikkel som red. John Kvalbein ba meg skrive for det teologiske tidsskriftet Fast Grunn. Den er så vidt prinsipielt at jeg fant rett riktig å trykke den i nyere tid med en  god del utfyllende informasjon. Ikke minst skrev jeg det på bakgrunn av et stipend jeg fikk av min fagforening  til en studietur til Israel med vekt på de tørre områdene i Negev ørkenen og semiaride områder. En håper og ønsker at det kunne få godinngang på landbrukets fagskoler for å utdanne landbruks "haugianere" til Afrika. Kr.75,-+fr.

 

To hundre års jubileet for Norges grunnlov

 

 
     

Til Galla eller døy

 Haktor Thorsen var misjonær i Etiopia i mange år - også tilsatt  ved Wois  of  the gospel i Addis  Abeba. Senere var han tilsatt ved Gimlekollen samtidig som han reiste  rundt og talte. Under en  uke her holdt han denne glimrende talen om hvordan misjonen fikk fotfeste i landet. Han hadde førstehånds innsikt i hvordan den svenske Fosterlandsstiftelsen kjempet seg inn i landet, spesielt fordi han var gift med datteren til svenskenes ledende misjonær i Etiopia som bl. a. var med og åpnet dørene for norsk misjon. Det eren fortelling omGuds ldelse ogoppfyllelse av Sitt frelsesløfte til dette folket. Denne bør du lese. Kr. 50,- +fr. 

 
     

Stein og Bein

Et kortfattet og utmerket hefte som på en kortfattet og klar måte imøtegår utviklingslæra

Det er utgitt av AIG i USA ble oversatt i ca. 2005 og vi tror det har betydd mye i kampen for at den bibelske virkelighetsoppfatning som nå bryter seg fram  igjen i Norge. I bunnen er det en  kamp for troens 1. artikkel som resten av Bibelen hviler på. Heftet er riktig illustrert og koster kr. 75,-+ fr. Virkelig en god gave å legge i hendene på de unge i deres skole hverdag.

 

 

   

 Dette heftet er Hans Nielsens Hauges egen fortelling

som er ført i nyere språkdrakt av Trygve Einar Gjerde som er leder for dagens haugianere. Den er topp aktuell når vi nå erpå vei inn i jubileumsåret for H.N. Hauges fødsel. Priskr.75,-+fr. 

 

 

 Dikt til en

Vi har tre riktig god anmeldelser av heftet. De kommer.

Pris kr.75,- + fr.